Engrenagem do freio Schwanke 5/6,3Ton e 10/12,5Ton